Ora et collabora

Blog společenství Létající hospoda

rubrika Filojesle Sofíja

Problém rozporu

Problém rozporu je z následujícího hlediska velmi jednoduchý: Zatímco rozporné věci nemohou být a ani nemohou být (jako jsoucí) myšleny (např. kulatý čtverec), přesto mohou být slovy vyjádřeny (např. kulatý čtverec). Člověk tudíž může říkat a v…


Pravda I.

Jakmile někdo začne mluvit o něčí (svojí, těch druhých) pravdě, je hned namístě otázka, zdali to, co říká, je pravda: jeho? nebo absolutní?Pokud odpoví: moje, potom není důvod přejímat jeho a nemít svoji nebo něčí jinou (čímž bychom přistoupili na…


Transcendence a analogie (Vojtek) - II.

Teze 2: Pojem jsoucna se o svých podřaděných nevypovídá ani víceznačně (část 1 níže), ani jednozančně (část 2 níže), nýbrž analogiky (část 3 níže) a sice analogií vnitřní jak přivlastňovací (část 4 níže), tak podobnostní (část 5 níže). Jedná se o…


Transcendence a analogie (Fr. Vojtek) - I.

Přemýšlel jsem, jak přispět k tématu univokálního, ekvivokálního a především: analogického vypovídání. Nakonec jsem dospěl k tomu, že přepíšu vybrané části z Logiky a Ontologie Františka Vojtka (https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Vojtek).…


Svět jako substance, akcidenty a zdaleka ne nic

Tento článek je třeba číst v souvislosti s tímto, mu předcházejícím článkem a nejlépe s celou doprovodnou diskusí nebo jejími částmi. Mnohé podstatné už totiž bylo řečeno. Největší problém, který se nám tu vyjevil, je, zdá se, nepochopení pojmů…


Lekce 1 - metafyzika

Začínáme první lekcí. Sestává se z článku z Distance a příspěvku RomanaS. Zde, pod tímto článkem je to správné místo na dotazy, námitky, připomínky.


Úvod do metafyzického myšlení

Co znamená slovo metafyzika, nebudu vysvětlovat. Zkusme do ní vstoupit - s krátkým úvodem: Co každého u vchodu potká, je terminologická obtíž. Zřejmě už první dojem z těch cizích slůvek člověka nutí buď se otočit a zmizet, anebo naopak hledat, jak…


Filosofické jesle - stelivo

Jednou z motivací vzniku společenství Létající hospoda bylo založení filosofické školky, protože si protagonisté netroufali postoupit hned do filosofické školy. Záhy se však ukázalo, že bude třeba i filosofických jeslí, aby si ozřejmili ty…