Koho straší? Ty, kteří se bojí konfrontace s jiným názorem. Ty, kteří sice mají plná ústa dialogu, ale žádný nevedou. Kollenka dialog vedla. A odmítla diktát strany, která ho chtěla pod falešnou vlajkou neubližování potlačit. Pod falešnou vlajkou pokoje, který ignoruje pravdu.

Václav Vacek, který je nastalou situací překvapen, se nikdy nenamáhal sestoupit do nitra signálních diskusí, nikdy nedal znát, že pochopil, o co v nich šlo, nikdy nevedl otevřený dialog. To dělala Kollenka. Osobně a nikoli bez bolesti si prošla poznáním, že realita není černobílá. Poznala, že její zpočátku zdánliví nepřátelé jsou ve skutečnosti jejími přáteli. Právě tento její přerod ji nakonec stál šéfredaktorský post, když odmítla diktát těch, kteří ji nutili jednat proti jejímu svědomí. Opustila své místo, protože se nechtěla podílet na lži vlivných, kteří kážou dialog s druhými, ale pijí monolog se sebou samými.

Signály jsou jedinečným prostředím úzké křesťanské komunity. My, svobodní, myslící a pravdu milující lidé je chceme udržet jako prostor svobodné tvorby a výměny názorů pro všechny stávající i příchozí. Jako prostor respektu k jednotlivým osobám, ne nutně jimi hlásaným názorům.

Jak tomu bude, je na vedení tohoto webu. My říkáme: Kollenkou jste to podělali. Nepohřběte to definitivně!

----------------------------------------------

Kdo se chce přidat, dá lajk.