Ora et collabora

Blog společenství Létající hospoda

rubrika Stůl úhelný (pro naukové otázky)

Biskup Holub a antikoncepce

„V ničem neslevit ze spasitelné nauky Kristovy je vynikající forma lásky k duším“ (Humanae vitae, 29).


Dva křty

Přemýšlím v poslední době nad dvěma křty, které by měly v budoucnu proběhnout a mám k nim nějaké otázky, které mi nejsou jasné. Našim přátelům se má v brzké době narodit miminko. Jenže dle ultrazvukových vyšetření má srdeční vadu, kterou bude…


O Božím dopuštění

Několik poznámek ke komentáři Milana Glasera: //www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29103Poznámka první a hlavní:MG píše:Boží dopuštění není projevem slabosti nebo chybějící moudrosti Boha. Čím tedy je? Patrně jakýmsi důsledkem lidského hříchu. Není…


K čemu je církev?

Na tiskové konferenci v letadle při návratu z Panamy dostal papež otázku: V těchto dnech jste mluvil s mnoha lidmi a s mládeží. I s těmi, kteří jsou od církve daleko. Jaké motivace je vedou k tomuto oddálení? Papež: „Jsou mnohé, některé jsou osobní.…


Co mě naučila sv. Terezie

Spíše než po soudobých módních autorech se při volbě duchovní literatury snažím jít přímo ke zdrojům, ke staletími osvědčeným dílům. Tak jsem se svého času rozhodl, že se postupně čtenářsky vyrovnám s klíčovými spisy, které nám zde zanechaly svaté…


Diskuse k zániku západní civilizace

Toto není samostatný blog. Je to pokračování v diskusi, která se vyvinula pod článkem Co znamená zánik Západu. Můj příspěvek je ale natolik rozsáhlý, že už není možné vložit ho jako komentář. Proto je k přečtení zde: První předběžná poznámka:…


Svatá Matko Krista Pána

Dozvuky letošní doby postní Svatá Matko Krista Pána,dej, ať každá Jeho ránazaryje se v duši mou. Tyhle verše je u nás ve farnosti zvykem recitovat po každém zastavení křížové cesty. Jedním dechem - "Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad…


Co znamená zánik Západu

Věnováno Kollence, aby měla o čem se se mnou hádat. Západ je ohrožen ba více než to, spěje k zániku, a to ze dvou stran. Ty se zdají být až v jakémsi podivuhodném komplotu, ve vzájemné součinnosti - na úrovni politické, mediální, expertní a kulturní…


To jsou ti svatí, pche!

Nezřídka jsem, hlavně v zaměstnání nebo mezi známými, konfrontována s pojetím svatosti z pohledu formálních křesťanů nebo nekřesťanů. Znovu a znovu se to vrací jako bumerang u příležitosti různých žalob proti kněžím, vypořádání restitucí, nebo jen…


Doslovně, obrazně nebo nějak jinak?

V jednom článku (https://vianney.signaly.cz/1712/trocha-nostalgie-aneb-kapr) byla vyslovena teze: "některé věci není dobré chápat doslovně" Reagoval jsem na ni otázkou: Které věci z Písma je a které není třeba chápat doslovně? Kdyby se tak někdo…


První přikázání - slovo do pranice

Několik let se na signálech píše, že věřící řeší jen „šestku“. Rozhodnul jsem se tomu učinit přítrž. Postupně se prokoušu desaterem a šestku (zatím?) vynechám. Nejsem nejchytřejší a nejsem ani chytrý, takže chci vytvořit kolektivní dílo, zdroj pro…


Zakomplexovaný článek

Krasnazena napsala o manželském sexu text, který obsahuje spoustu dobrého. Není rozhodně příjemné se pouštět do kritiky toho v něm, co považuji za omyl1 - zvláště v takových tématech. Už jsem dostal i zprávy, že mám asi se sexem závažné problémy,…


Boží láska jako lidské pokušení

V neděli jsem slyšel toto: „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.“ (Mt 13:44) A ten text se mi v hlavě převaluje spolu s dalšími dvěma: „Jiný z…


Bál jsem se. Ještě pořád se bojím.

„Posvěcující milost je základem přátelství s Bohem. Navázání přátelství s bytostí, která nás absolutně přesahuje, však nemůže záviset na nás samotných. Stejně tak si sami nemůžeme dát dobra, jež jsou plodem Božího přátelství. Na svém tvůrci si tvor…


Berlička smyslu

Přiznávám se, že víra v Boha je pro mě berlička. A předpokládám, že bez víry bych byl horší člověk. Nechtěl bych být Vítkem, kterého nepotkalo to štěstí… Už když mě poprvé napadaly otázky, jestli Bůh je, nebo není – jedním z nejsilnějších motivů k…


Víra - aneb co je bez chvění, není pevné

"Připustit si, že se v mé víře nacházejí oblasti, kterým zcela nerozumím, které mi nejsou (snadno) pochopitelné a přijatelné. Najít odvahu je pojmenovat a konfrontovat se s různými postoji, vyžaduje mnohdy větší víru než se spokojit s jednoduchou…


Tři druhy poznání - věnován uživateli BBB1

BBB1 napsal: „Pokud katolická nauka tvrdí, že (z mého pohledu) dva a dva je pět, pak nehodlám své svědomí vychovávat tak, aby přijalo, že dva a dva je pět.“ Tohle je vlastně ohromně sympatický výrok. Dobrý Bůh nám dal rozum, abychom jej používali.…


Milosrdenství, oběť a rozvedení

Někdy se stane, že rozvedený, který žije v novém svazku, a jehož jedinou možností jak přijmout svátosti je mimo jiné zavázat se k úplné sexuální zdrženlivosti, apeluje na služebníky církve, aby na něj neuvalovali požadavek tak velké oběti, jakou je…


Máme odpouštět - ale co?

„A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.“ (Mt 6:12) „Odpusť nám naše dluhy, jako my jsme je odpustili těm, kdo dlužili nám." (Bůh - můj bližní Evangelický katechismus v 25 obrazech). Ježíš nám říká, že máme…


Není takový hrob

„Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus.“ Korintským 15,13 Jsou tři mé názory na víru, o kterých vím, že se rozcházejí s míněním většiny křesťanů, se kterými jsem je probíral. U všech tří mě to nepříjemně překvapilo – měl jsem za to,…


Církev atraktivní

Přibližně od doby před začátkem druhého koncilu ve Vatikánu datuje se boom rozšíření velice radikální vnitřní teorie protagonistů modernizace církve. Spočívá v tom, že určité změny v její praxi jsou důležité k tomu ji zatraktivnit pro pohled zvenku,…


Několik poznámek k 8. kapitole posynodální exhortace Amoris Laetitia

Jak má být chápána posynodální exhortace Amoris laetitia vzhledem k přístupu věřících ke svátostem? Protože exhortace zahrnuje „příspěvky obou nedávných synod o rodině spolu s dalšími úvahami, které mohou usměrnit reflexi, dialog a pastorační praxi…


Povstávání z prachu..opravdu?

Koupil jsem si knihu Povstávání z prachu od P. Kwasniewskiho. Myslel jsem si, že to bude kniha z pozice "reforma reformy", že se o tématu něco dozvím. Už přebal na mě působil dobře. Vůbec nakladatelství Hesperion má na tohle zatím šťastnou ruku (a…


Naše povinnosti a zodpovědnost za hříšné

V církvi se stále probírá rok milosrdenství, znovusezdaní, nesezdaní, praktikující homosexuálové a jak s jejich pastorací. Kněze v mém okolí mnohem více trápí lidé, kteří ke zpovědi nechodí, protože "necítí potřebu" (můj děda s oblibou a nadsázkou…