Ora et collabora

Blog společenství Létající hospoda

Archiv Duben 2019

Problém rozporu

Problém rozporu je z následujícího hlediska velmi jednoduchý: Zatímco rozporné věci nemohou být a ani nemohou být (jako jsoucí) myšleny (např. kulatý čtverec), přesto mohou být slovy vyjádřeny (např. kulatý čtverec). Člověk tudíž může říkat a v…


Heretici a bezdomovci

Předem bych chtěl zdůraznit, že proti heretikům a bezdomovcům nic nemám. Jsou to lidé. Nikdo nezasvěcený neví, jaké životní zkušenosti mají za sebou, proč se stali tím, čím nyní jsou. Tento článek není o hereticích a bezdomovcích, ale o prostředí,…


Farářův omyl

Tedy von to není farář, ale rektor kostela, ke kterému teď patřím. Ale jen tak se to říká, že? A předesílám, že ho mám moc rád. Je skvělej. Například když dočte Evangelium, zazpívá "Slyšeli jsme slovo Boží" přesně ve stejné tónině, jako úvodní "Pán…