Ora et collabora

Blog společenství Létající hospoda

Archiv Březen 2019

Normální moudří

Téma se pro mě aktualizovalo v souvislosti s výměsíčím Kollenčina odchodu. Téma zní: Nějaká moderace je na signálech potřebná. Kdo by však měl rozhodovat o duchu, ve kterém bude probíhat? Kromě prezentace kuchařských receptů a básniček nejrůznější…


O Božím dopuštění

Několik poznámek ke komentáři Milana Glasera: //www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29103Poznámka první a hlavní:MG píše:Boží dopuštění není projevem slabosti nebo chybějící moudrosti Boha. Čím tedy je? Patrně jakýmsi důsledkem lidského hříchu. Není…