Ora et collabora

Blog společenství Létající hospoda

Archiv Červen 2018

Aggiornamento = zdnešnění

Blaze každému, kdo tuší, že je Něco nad ním. Co rukama vytěžíš, o to se budeš rozdělen. Blaze tobě, budeš přijímán. Tvůj partner bude jak připojení k internetu uvnitř tvého domu, tvůj syn či dcera jak olivová ratolest u tvého tabletu. Hle, jak bývá…