Ora et collabora

Blog společenství Létající hospoda

Archiv Leden 2017

KHS - koncilní humanistická sekta

Nevím o tom, že by se tím takto někdo někde zabýval... KHS - koncilní humanistická sekta (ontologická úvaha) Začněme základní otázkou: existuje to? Evidentně to nějak existuje. Jinak bychom se na to nemohli ptát. Tedy aby bylo jasno: existuje to…


U nás se píše petice

Po mši u nás v kostele vystoupil kostelník s tím, že má důležité oznámení se kterým nemá pan farář co do činění. A to oznámení prý dělá jménem svým a jménem farní rady (ponechme stranou, že nejsem přesvědčený, že cokoliv jako farní rada existuje,…


Vesnica

Jako dítko školou ještě nepovinné, trávíval jsem dost času u našich příbuzných na Moravě. Vyrostl jsem vlastně na vesnici, i když trvalé bydliště mám ve velkém a architektonicky poměrně hnusném městě na úplně opačném konci republiky.


Milosrdenství, oběť a rozvedení

Někdy se stane, že rozvedený, který žije v novém svazku, a jehož jedinou možností jak přijmout svátosti je mimo jiné zavázat se k úplné sexuální zdrženlivosti, apeluje na služebníky církve, aby na něj neuvalovali požadavek tak velké oběti, jakou je…


Encykliky vztahující se k oběti mše svaté

Prosím o radu ty, kteří vědí. Potřebuji získat informaci, jaké magisteriální dokumenty (encykliky...) vztahující se k eucharistické oběti mše svaté byly vydány před DVK. Tedy přelom 19 a 20 století a ve 20 století do DVK. Píšu diplomovou práci na…


Zamyšlení nad dobrem

Asi před 15 lety k mým dvěma klukům přibylo děvče z daleké Indie. Jmenovala se Vilma. Potom přišla Sujatha a po ní Lorina - různý věk, různé náboženství, různé sny. Účetní, učitelka a (snad) budoucí lékařka. Projekt Adopce na dálku jsem považovala…


Transcendence a analogie (Vojtek) - II.

Teze 2: Pojem jsoucna se o svých podřaděných nevypovídá ani víceznačně (část 1 níže), ani jednozančně (část 2 níže), nýbrž analogiky (část 3 níže) a sice analogií vnitřní jak přivlastňovací (část 4 níže), tak podobnostní (část 5 níže). Jedná se o…


Máme odpouštět - ale co?

„A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.“ (Mt 6:12) „Odpusť nám naše dluhy, jako my jsme je odpustili těm, kdo dlužili nám." (Bůh - můj bližní Evangelický katechismus v 25 obrazech). Ježíš nám říká, že máme…


Modlitební omyl?

https://www.novinky.cz/koktejl/425685-zena-se-omylem-modlila-k-sose-z-pana-prstenu.html Starší žena v dobré víře, že se modlí u sochy sv. Antonína Paduánského, se léta modlila u sošky Elronda z Pána Prstenů. Pominu-li, jak se k modlení u sošky…


Není takový hrob

„Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus.“ Korintským 15,13 Jsou tři mé názory na víru, o kterých vím, že se rozcházejí s míněním většiny křesťanů, se kterými jsem je probíral. U všech tří mě to nepříjemně překvapilo – měl jsem za to,…


  • 1
  • 2