Diskuse o józe a analogie se soškami pachamama, které byly v kostele a poté byly vyhozeny do Tiberu.


Ve čtvrtek (24. 10. 2019) vyšel na Novinkách článek o biskupovi, který chce zákaz jógy. Sdílel jsem ho na svém FB. Pod odkazem se rozvinula diskuse, kterou zde reprodukuji, tak jak šla za sebou. Další příspěvky nejsou pro nás v tento moment podstatné:

J: "...joga a meditace nepřiblíží člověka k bohu." 

Co když někdo necvičí jogu aby se přiblížil k bohu? 🤔

Já: Je to jeho svoboda a zodpovědnost. Ale křesťanům bych jógu nedoporučoval...

V: proč?

Já: Jóga je ve své podstatě hindiustická modlitba. Jestliže věřím v jiného - nehindiustického - Boha, tak proč bych se měl modlit k hinduistickým božstvům?

V: Jo tak pokud je to myšleno takhle, tak to potom chápu. I když spousty sportovců jedou jógu a nemyslím si, že by to brali tímhle způsobem.

Já: jj to chápu, podle mě tam pořád zůstává ten obsah - myslím si, že nejde oddělit, to cvičení od duchovního podtextu :-)

V: díky za vysvětlení 😉

Tato diskuse mě vedla k zamyšlení zda je možné oddělovat kultický předmět od kultu samotného. 

V posledních dnech hýbou katolickým světem sošky pachamama, které skončily v Tiberu. Dokonce o tom byl zveřejněn komentář papeže ze synody (to není běžné):

Dobré odpoledne, chtěl bych vám něco říci o soškách pachamama, které byly odneseny z kostela Traspontina, kde byly umístěny bez idolatrického záměru a odkud byly odneseny a hozeny do řeky Tibery. Nejprve předesílám, že k tomu došlo v Římě a jako diecézní biskup prosím o odpuštění ty, kteří byli tímto gestem uraženi. Potom oznamuji, že sošky, které vyvolaly tolik mediálního povyku, byly nalezeny a nejsou poškozené."

Velitel Karabiníků si přeje, aby se o tomto nálezu informovalo dříve než bude tato zpráva publikována. Prozatím jde o důvěrnou zprávu. Sošky jsou uloženy v kanceláři velitele italských Karabiníků. Velitelství Karabiníků s radostí přijme jakoukoli indikaci, která se bude týkat způsobu zveřejnění této zprávy a dalších iniciativ, jež budou v této záležitosti přijaty, například, jak referuje velitel: »vystavení sošek při mši svaté na zakončení synody«. Uvidíme. Odpovědí pověřuji státního sekretáře. Toto je hezká zpráva. Děkuji.

Sošky zde byly umístěny bez idolatrického záměru. Tenký led. Ano, jako katolík to můžu říci, protože v mém myšlení je zakořeněn axiom: "Neklaním se obrazu/soše, ale uctívám toho koho zobrazuje." Toto je jádro problému.

Chápou to tak skutečně všichni? 

Spíše si myslím že ne.

"Co může být blbě pochopeno, blbě pochopeno bude." (prof. C. V. Pospíšil)