Je léto, unavený mozek se vzpírá napsat delší smysluplný text. Ale smysluplných textů je třeba, nejsou-li, mozek hladoví. A protože jsem jeden takový našel (od kamaráda ještě z dob aktivního muzicírování a Christnetu blahé paměti), zkusím v LH dosud netradiční formát, a sice link.

 

Co se případné diskuse týká, klidně nadávejte mně, zcela se s tím textem ztotožňuji.