EU je utopický politicko-ekonomický projekt, pod jehož křídly byla vysezena dračí vejce tzv. evropských hodnot. Souhrnně ražená jako liberální demokracie. Hydra o mnoha hlavách: globalismu, multikulturalismu, genderismu, humanrightismu, ekologismu - klimatického alarmismu, občansko-aktivismu (výčetka není úplná), obestřená silovým polem politické korektnosti. Stačí se kriticky dotknout tohoto pole a reakce je okamžitá a razantní (aktuálně viz Kubera).

Lidé spjatí s nově narozeným a sílícím systémem liberální demokracie, která požírá demokracii, vědí přesně, co mají dělat. Intuitivně jak jeden muž, jak jeden šik, jak bolševik. Třídní uvědomělost se tomu říkalo za vlády ideologie komunistické. Kolektivní vědomí moci, která na svět přivádí své dítě: nový totalitní režim.

Slouží mu celá armáda užitečných idiotů, která nemá a nepotřebuje žádné řídící politbyro. Stačí, aby si jedinec osvojil jednoduché vidění světa okem té které dračí hlavy a již slouží jedinému organismu, jediné vůli: Okamžitě rozpoznává, kdo je nepřítel, koho spravedlivě nenávidět. Pokud se ozývají pochyby, jsou strachem drženy v silovém poli autocenzury - vnitřním mantinelu - odrazu politické korektnosti. 

Mezitím sílí, protože v chráněném poli, drak mnohem starší, přímočaře brutální: islám. O jeho nedotknutelnosti platí to samé, co o hydře vycházející z nitra Západu. Ta ho chrání. Než se jím nechá pohltit.

Pokud ovšem nenastanou takové chyby v nastávajícím systému, které to překazí. Každý může - a měl by - takovou chybou v systému být.